Služby Kolektiv Spolupráce Reference Kontakt

daňové poradenství / vedení účetnictví / vypracování finančních analýz • daňové poradenství podnikatelské sféry, analýza daňových dopadů podnikatelských plánů a rozhodnutí
 • účetní poradenství
 • vedení účetnictví a daňové evidence, skladová agenda
 • kompletní rekonstrukce účetnictví
 • komplexní vedení personální a mzdové agendy
 • návrh a zpracování vnitřního informačního systému
 • zpracování systému manažerského účetnictví
 • vypracování finančních analýz
 • příprava podkladů a žádosti o úvěr
 • vypracování přiznání k jednotlivým daním existujícím v ČR
 • daňová optimalizace
 • vedení běžné ekonomické agendy
 • zajištění platebního styku
 • zastupování před orgány státní správy a zdravotními pojišťovnami
 • personální poradenství
 • vyřizování pracovních povolení a pracovních registrací pro cizí státní příslušníky
 • zajištění auditu externími spolupracovníky
 • zajištění právních služeb externími spolupracovníky
 • likvidace obchodních společností
 • vedení účetnictví úpadcůReflektujeme jak na pravidelné dlouhodobé zakázky, tak na jednorázové akce typu daňových konzultací, finančních analýz, finančního a ekonomického poradenství atd.

Plzeňská 232/4
150 00 Praha 5

tel.: +420 228 227 590

e-mail: dukan@dukan.cz


2009-2018 DUKAN