Služby Kolektiv Externí spolupracovníci Reference Kontakt
daňové poradenství / vedení účetnictví / vypracování finančních analýz

Advokátní kancelář JUDr. Karola Hrádely


Havelková & Partners advokátní kancelář


Ing. Jan Pšenička

auditor, osv. č. 1193


Arsakta s.r.o.

účetnictví neziskového sektoru

Pod Beránkou 2469/1
160 00 Praha 6

tel.: +420 224 390 320

e-mail: dukan@dukan.cz


2009-2015 DUKAN